Komunikaty

Zawiadomienie o wyborze oferty - Transport i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Jeleśnia
Szczegóły w załączeniu.
Więcej »
Przetarg - Transport i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Jeleśnia
Dokumentacja w załączeniu.
Więcej »
Zbiórka popiołu - ważna informacja
Drodzy Mieszkańcy! Uprzejmie informujemy, iz zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jeleśnia żużel z kotłów c.o. winien być gromadzony w pojemnikach,a nie workach. Umieszczanie popiołu w workach nie spełnia wymagań przepisów prawa oraz stwarza niebezpieczeństwo podczas odbioru/załadunku jak również stwarza zagrożenie dla zdrowia naszych pracowników.
Więcej »
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE I ODRZUCENIU OFERTY - CZĘŚĆ X
DOKUMENTACJA W ZAŁĄCZENIU.
Więcej »
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - odśnieżanie
Dokumentacja w załączeniu.
Więcej »
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert - Pewel Wielka
Dokumentacja w załączeniu.
Więcej »
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY -paliwo
Dokumentacja w załączeniu.
Więcej »
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - odśnieżanie - drogi Krzyżowa/Krzyżówki
Dokumentacja w załączeniu.
Więcej »
Przetarg na odśnieżanie - Pewel Wielka
Dokumentacja w załączeniu.
Więcej »
Przetarg na odśnieżanie - pozostali
Dokumentacja w załączeniu.
Więcej »
Przetarg na paliwo - modyfikacja treści SIWZ
Dokument w załączeniu.
Więcej »
Przetarg na paliwo - wyjaśnienia
Dokument w załączeniu.
Więcej »
Unieważnienie przetargu na odśnieżanie - Pewel Wielka
Dokumentacja w załączeniu.
Więcej »
Unieważnienie przetargu na odśnieżanie - pozostali
Dokumentacja w załączeniu.
Więcej »
Wyjaśnienie - przetarg na paliwo
Wyjaśnienie treści specyfikacji.
Więcej »
Przetarg - paliwo
Dokumentacja w załączeniu.
Więcej »
Zakup ciągnika - zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
W załączeniu zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.
Więcej »
Przetarg - odśnieżane - Pewel Wielka
Dokumentacja w załączeniu.
Więcej »
Przetarg - odśnieżane - pozostałe rejony
Dokumentacja w załączeniu.
Więcej »
Informacja dot. zmian w systemie odbioru ścieków
w załączniku
Więcej »
Wykaz odśnieżających 2013/2014
Wykaz odśnieżających w sezonie zimowym 2013/2014
Więcej »
Przetarg - zakup ciągnika
W załączeniu dokumentacja.
Więcej »
Usługi komunalne świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeleśni
Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeleśni działa w oparciu o wydane przez Starostę Żywieckiego decyzje WOŚ-7644/0/94/06 z dnia 27. 10. 2006r., WOŚ-7644/0/66/07 z dnia 02. 07. 2007r., WOŚ-7644/0/86/07 z dnia 26. 10.2007r. i WOŚ-7644/0/26/08 z dnia 09. 04. 2008r. w zakresie zbierania i transportu odpadów.
Więcej »
Zawiadomienie - Oznaczenie sprawy PN/3/2013
Zawiadomienie - Oznaczenie sprawy PN/3/2013
Więcej »
Zimowe utrzymanie dróg - przetarg
Jeleśnia: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Pewel Wielka na terenie Gminy Jeleśnia w sezonie zimowym 2013/2014 Numer ogłoszenia: 204985 - 2013; data zamieszczenia: 04.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Więcej »
Zawiadomienie
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - Oznaczenie sprawy PN/1/2013
Więcej »
Sukcesywne dostawy benzyny bezołowiowej Pb95 i oleju napędowego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jeleśni
Sukcesywne dostawy benzyny bezołowiowej Pb95 i oleju napędowego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jeleśni
Więcej »
Zimowe utrzymanie dróg - przetarg 204989 - 2013
Jeleśnia: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sołectwach Korbielów, Krzyżowa, Krzyżówki, Sopotnia Wielka, Sopotnia Mała, Przyborów na terenie Gminy Jeleśnia w sezonie zimowym 2013/2014 Numer ogłoszenia: 204989 - 2013; data zamieszczenia: 04.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Więcej »
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PN/3/2012
Oznaczenie sprawy PN/3/2012
Więcej »
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PN/4/2012
Oznaczenie sprawy PN/4/2012
Więcej »
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Numer ogłoszenia: 403300 - 2012
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sołectwach Korbielów, Krzyżowa, Krzyżówki, Sopotnia Wielka, Sopotnia Mała, Przyborów na terenie Gminy Jeleśnia w sezonie zimowym 2012/2013.
Więcej »
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Numer ogłoszenia: 403328 - 2012
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Pewel Wielka na terenie Gminy Jeleśnia w sezonie zimowym 2012/2013.
Więcej »
Zawiadomienie o wyborze oferty
Oznaczenie sprawy PN/2/2012 Jeleśnia, dnia 20. 07. 2012 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Więcej »
MODYFIKACJA TREŚĆ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
MODYFIKACJA TREŚĆ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Więcej »
Leasing samochodu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jeleśni - Numer ogłoszenia: 238552 - 2012
Jeleśnia: Leasing samochodu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jeleśni Numer ogłoszenia: 238552 - 2012; data zamieszczenia: 06.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Więcej »
Ogłoszenie o dostawie paliwa
Jeleśnia: Sukcesywne dostawy benzyny bezołowiowej Pb95 i oleju napędowego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jeleśni Numer ogłoszenia: 150560 - 2012; data zamieszczenia: 11.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Więcej »
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę paliwa
Jeleśnia: Sukcesywne dostawy benzyny bezołowiowej Pb95 i oleju napędowego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jeleśni Numer ogłoszenia: 194832 - 2012; data zamieszczenia: 11.06.2012 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Więcej »
Sukcesywne dostawy benzyny bezołowiowej Pb95 i oleju napędowego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jeleśni - zmiany
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 75303 - 2013 data 14.05.2013 r. Informacje w załącznikach.
Więcej »
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - 378758
Jeleśnia: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sołectwach Krzyżówki, Przyborów na terenie Gminy Jeleśnia w sezonie zimowym 2011/2012 Numer ogłoszenia: 378758 - 2011; data zamieszczenia: 15.11.2011
Więcej »
Zawiadomienie o wyborze oferty
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ...
Więcej »
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi -345726
Jeleśnia: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sołectwach Jeleśnia, Korbielów, Krzyżowa, Krzyżówki, Sopotnia Wielka, Sopotnia Mała, Przyborów na terenie Gminy Jeleśnia w sezonie zimowym 2011/2012 Numer ogłoszenia: 345726 - 2011; data zamieszczenia: 21.10.2011 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Więcej »
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - 340364
Jeleśnia: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Pewel Wielka na terenie Gminy Jeleśnia w sezonie zimowym 2011/2012 Numer ogłoszenia: 340364 - 2011; data zamieszczenia: 18.10.2011 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Więcej »
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.
Działając na podstawie Prawa zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) zawiadamiam, że na podstawie rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego z dnia 23. 09. 2011r. na zimowe utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Pewel Wielka na terenie Gminy Jeleśnia w sezonie zimowym 2011/2012, wybrano oferty złożone przez:
Więcej »
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - 288080
Jeleśnia: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Pewel Wielka na terenie Gminy Jeleśnia w sezonie zimowym 2011/2012 Numer ogłoszenia: 288080 - 2011; data zamieszczenia: 14.09.2011
Więcej »
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - 287898
Jeleśnia: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sołectwach Jeleśnia, Korbielów, Krzyżowa, Krzyżówki, Sopotnia Wielka, Sopotnia Mała, Przyborów na terenie Gminy Jeleśnia w sezonie zimowym 2011/2012 Numer ogłoszenia: 287898 - 2011; data zamieszczenia: 14.09.2011
Więcej »
E-FAKTURY
Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeleśni oddaje do Państwa użytku możliwość otrzymywania faktur drogą elektroniczną. W rozważanej sprawie pragniemy zaznaczyć, iż należy wypełnić oświadczenie o zgodzie na wystawianie e-faktur ( Administracja/Druki/Do pobrania/oświadczenie do e-faktur). Mamy nadzieję, że powyższa forma otrzymywania faktur VAT w znaczny sposób wpłynie na poprawę jakości świadczonych przez nas usług. Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jeleśni
Więcej »
Akcja odbioru zużytych urządzeń elektr.
INFORMACJA ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W JELEŚNI INFORMUJE ŻE W DNIACH 4-5 SIERPNIA BR.(04.O8.2011R.-JELEŚNIA, 05.08.2011R.-KORBIELÓW) ORGANIZOWANA JEST BEZPŁATNA AKCJA ODBIORU ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH ORAZ BATERII I AKUMULATORÓW (AGD, RTV, SUSZARKI, ZABAWKI, KOMPUTERY, DRUKARKI, TELEFONY I FAKSY). W ZWIĄZKU Z TYM PROSIMY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW O WŁĄCZENIE SIĘ DO AKCJI. ODPADY NALEŻY WYSTAWIĆ PRZED POSESJĘ DO GODZINY 9:00.
Więcej »
Polowanie na śmieci
I znowu zapolujemy na ....
Więcej »
Ogłoszenie - akcja odbioru zużytych urządzeń elektr.
Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeleśni informuje, że w maju 2011r. będzie zorganizowana akcja odbioru zużytych urządzeń elektronicznych i elektrycznych oraz baterii i akumulatorów (AGD, RTV, suszarki, zabawki, baterie i akumulatory). Odpady należy w wystawić przed posesję w wyznaczonym przez Zakład terminie.
Więcej »
Prosimy o bezwzględne przestrzeganie zasad korzystania z sieci kanalizacyjnej
Prosimy o bezwzględne przestrzeganie zasad korzystania z sieci kanalizacyjnej ...
Więcej »
Wyniki selektywnej zbiórki odpadów
Wyniki selektywnej zbiórki odpadów
Więcej »
Dodatkowe pojemniki na używaną odzież!!!
Informujemy, że na terenie Naszej Gminy zostały rozmieszczone pojemniki na odzież używaną, obuwie, ...
Więcej »
Informacje dotyczące doboru, zabudowy i eksploatacji separatora tłuszczów organicznych
Ze względu na potrzebę prawidłowego funkcjonowania systemu kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków konieczne jest zainstalowanie na wylocie ścieków z kuchni mieszczących się przy restauracjach, barach, stołówkach separatorów tłuszczu organicznego. Zadaniem tych urządzeń jest wychwytywanie i zatrzymanie tłuszczów zwierzęcych i roślinnych przedostających się do kanalizacji głównie przy stosowaniu procesów mycia. Instalacja tych urządzeń w wyżej wymienionych punktach usługowych wynika z obowiązku podczyszczania ścieków zawartym w art. 10 pkt 2 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
Więcej »
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2010/2011
Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeleśni zajmuje się ogółem zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych na terenie gminy Jeleśnia. W sprawach związanych z zimowym utrzymaniem dróg należy się kontaktować z ...
Więcej »
O nas w GŁOS JELEŚNI
Artykuły ukazały się w gazecie GŁOS JELEŚNI
Więcej »
Segreguj odpady! - krótki instruktaż
W codziennym życiu, na każdym kroku „towarzyszą nam odpady”. Dlatego właśnie tak ważne jest, aby każdy z nas włączył się w proces selektywnej zbiórki odpadów oraz ich recyklingu. Dzięki takiemu podejściu wszyscy będziemy mogli żyć w mniej zanieczyszczonym środowisku, oddychać świeżym powietrzem, pić czystszą wodę.
Więcej »
Elektrośmieci zdemontowane będą odbierane odpłatnie!!!
W związku z nowym cennikiem firmy BESKID ...
Więcej »
Wykaz odśnieżających w sezonie zimowym 2012/2013
Wykaz odśnieżających w załączeniu.
Więcej »
 • Podaj odczyt swojego wodomierza

  W celu szybszego załatwienia sprawy wprowadziliśmy możliwość podania odczytu wodomierza.

  Podaj odczyt »
 • Sprawdź ilość oddanych odpadów

  W przypadku uznania, że dane są nieprawidłowe, prosimy niezwłocznie skontaktować się z Zakładem.

  Sprawdź ilość »
 • Zimowe utrzymanie dróg

  Poniżej zamieściliśmy formularz zgłoszeniowy, umożliwi on Państwu szybkie zgłoszenie sprawy.

  Zgłoś utrudnienia »
strony internetowe yerba mate łazienki